UPUTSTVO ZA SLANJE NOVCA U USD

Korisnik /

Beneficiary

Customer:

FONDACIJA “CENTAR DUGA ART” KULEN VAKUF Bosna i Hercegovina
IBAN : BA39 3385 0048 6244 1139
Account: 20011940112
Banka korisnika / UNICREDIT BANK DD
Account with SWIFT: UNCRBA22
institution:

 

 

Centar za djecu bez roditeljskog staranja Duga