UPUTSTVO ZA SLANJE NOVCA U EUR­

Korisnik / Beneficiary Customer: FONDACIJA “CENTAR DUGA ART” KULEN VAKUF

Bosna i Hercegovina

 

IBAN : BA39 3385 0048 6244 0266

Account: 20011940101

Banka korisnika / Account with institution: UNICREDIT BANK DD SWIFT: UNCRBA22

 

Centar za djecu bez roditeljskog staranja Duga