O nama

Centar za djecu bez roditeljskog staranja“Duga“ izgrađen je 1999. Godine, zahvaljujući grupi entuzijasta okupljenih u H.O. Schutzengel Gesucht iz Njemačke. Prva djeca u Centar su primljena 1. novembra 1999. godine, kada je Duga zvanično počela sa svojim humanim radom.
Osnovni cilj Centra „Duga“ je zbrinjavanje djece starosne dobi od rođenja do šest godina, koja su privremeno ili trajno ostala bez roditeljske zaštite, te pomoć i podrška djeci u njihovom psiho-motornom razvoju.

Kapacitet Centra Duga je 24 djece-podjeljene u tri starosne grupe, sa po max. osmoro djece u svakoj grupi:
I grupa – od rođenja do 15 mjeseci
II grupa – od 15 mjeseci do 36 mjeseci
III grupa -od 36 mjeseci do 6 godina.

Prijem djece vrši se na zahtjev Centra za socijalni rad uz potrebnu dokumentaciju i nalaz od pedijatra. Svaki zahtjev stručni tim Centra Duga obrađuje i odlučuje o prijemu.
Ova ranjiva kategorija djece je pod danonoćnom brigom stručno osposobljenih radnika koje čine:
-4 pedagoška radnika, -4 medicinske sestre, -4 njegovateljice.
Rad u Centru Duga upotpunjuju i : -2 kuharice, -1 spremačica, -1 kućni majstor (vozač), -1 radnik u upravi.
Zaposleno osoblje se educira i razmjenjuje iskustva sa stručnjacima iz naše zemlje te susjednih zemalja: Njemačke i Mađarske.
Centar Duga ima stalni angažman vanjskih saradnika poput: pedijatra, logopeda, psihologa i drugih stručnjaka.
Zaposleno osoblje ulaže veliki trud i angažman na uspostavljanju iskrenog i stabilnog odnosa sa svakim djetetom, jer je svako dijete posebna priča.

Centar Duga raspolaže sa oko 370 m2 zatvoreno prostora za boravak, igranje i pedagoški rad sa djecom, zatim apartmanom za boravak usvojitelja, te sa 200 m2 pratećih prostorija kao i oko 1200 m2 uređenog dvorišta za boravak i igru djece. Dvorište je opremljeno raznim sadržajima za ovaj uzrast djece, što uveliko doprinosi njihovom pravilnom psiho-motornom razvoju.

U centar za djecu Duga u protekle 24 godine primljeno je 349 djece a 325 djece je po rješenju za socijalni rad prešlo u druge oblike zbrinjavanja i to:
– Povratak u biološku porodicu: 110 djece
– Usvajanje: 139 djece
– Druge ustanove: 76 djeteta

Trenutno boravi 24 djece.

U slučaju povratka djece u biološke porodice zadržavamo kontakt i pratimo razvoj djeteta, a u slučaju potrebe i pomažemo porodicama u rješavanju svakodnevnih životnih problema.
Centar Duga se finansira isključivo sredstvima prikupljenim na raznim humanitarnim akcijama koje se organiziraju u Njemačkoj i Bosni i Hercegovini, od kojih bismo izdvojili:
-postavljanje kasica u poslovne objekte,
-likovna kolonija i aukcija doniranih slika,
-štampanje kalendara i prazničnih čestitki.

Sa prijateljima iz Njemačke 2009. Godine osnovana je i Fondacija „CENTAR DUGA ART“ koja, zajedno sa H.O. Schutzengel Gesucht, radi na promoviranju i unapređenju Centra i vođenja akcija čiji je krajnji cilj osiguranje materijalnih uvjeta za nesmetan rad Centra za djecu Duga.
Na kraju možemo reći da je Centar za djecu Duga izrastao u najsavremeniju ustanovu ovakvog tipa u ovom dijelu Evrope, koji pruža odgovarajuće životne uvjete i osigurava udobno i zdravo okruženje neophodno za normalan psiho-motorni razvoj djeteta.

Centar za djecu bez roditeljskog staranja Duga