Impressum

Centar za djecu bez roditeljskog staranja “Duga”

Patriotske lige 2 77206 Kulen Vakuf, Tel. 037 319-159

ID 4263026840002

Žiro računi kod banaka

UNICREDIT BANKA: 3389002205771183

Centar za djecu bez roditeljskog staranja Duga